Pomáhajme v škole deťom s internetom

Naučme deti čo najviac o bezpečnom internete

Venujte sa pri vyučovaní správnemu využívaniu digitálnych médií, ale aj nástrahám na internete. Aby sme vám čo najviac uľahčili vašu prácu, pripravili sme pre vás učebné pomôcky na stiahnutie alebo workshopy.

Workshopy pre učiteľov

Už viac ako 35 000 žiakov sme vďaka našim školeniam poučili o online hrozbách a závislostí od internetu.

Radi vám pomôžeme riešiť tieto situácie na bezplatných online workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou alebo s ňou spolupracujúcimi špecialistami.

Pomôcky pre školy

Zistite ako deti využívajú mobily v školách a ako školský poriadok upravuje používanie mobilných telefónov počas vyučovania.
V našom cvičení si v uvoľnenej atmosfére môžu žiaci uvedomiť vlastné myšlienky spojené s technikou, jej významom a pochopením práve pre nich.
V tomto cvičení si v uvoľnenej atmosfére môžu žiaci uvedomiť vlastné myšlienky spojené s anonymitou a identitou virtuálneho a reálneho kamaráta.
Každý rodič by mal vedieť, že vhodnosť počítačových hier môže posúdiť podľa zaužívaných piktogramov.
Prejdite si s deťmi tento test a porozprávajte sa s nimi o internete a jeho rizikách.
Rozdajte deťom test a diskutujte spolu o ich odpovediach.
Spravte si s deťmi krátky test a zistite, ako používajú internet a či potrebujú s niečím poradiť.
Spoznajte na vymyslenom príbehu ako vás môže zmeniť závislosť na internete.
V tomto cvičení sa deti na reálnom príbehu dvoch spolužiakov – Petra a Tibora – naučia, ako sa správať, keď sa stretnú s kyberšikanou.
Vylúštite s deťmi tajničku a naučte sa spolu niečo nové zo sveta mobilov a internetu.
Niekedy aj úplne nevinná fotka, SMS-ka alebo video dokáže prerásť na kyberšikanu.

Naučme deti rozdiel medzi, konštruktívnou a deštruktívnou kritikou.

Stiahnite a prečítajte si pomôcky a učebné materiály k téme deti a komunikačné technológie.
Program Nadácie Orange zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi.
Ukážková hodina na tému závislosť, určená pre žiakov 1.stupňa.

Odporúčané články

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“
Rodičia aj deti trávia na internete v dnešnej dobe pomerne veľa času. Naučte svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.
Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

Deti na sociálnych sieťach – odporúčania pre rodičov

8 odporúčaní pre rodičov, ktorí púšťajú deti na sociálne siete.