O téme

Ako na zaujímavé, vzdelávacie video?

V súčasnej náročnej situácií sú online videá skvelým nástrojom na vzdelávanie, vďaka ktorým viete jasne a zreteľne vysvetliť konkrétnu tému svojim študentom. Vzdelávací portál Zmúdri.sk, ktorý podporujeme z Nadácie Orange pomáha učiteľom, lektorom...