O téme

Test pre deti nad 12 rokov

Rozdajte deťom test a diskutujte spolu o ich odpovediach.

Tajnička pre múdre hlavičky

Vylúštite s deťmi tajničku a naučte sa spolu niečo nové...

Škola a komunikačné technológie

Zistite ako deti využívajú mobily v školách a ako školský...

Poznámky pre učiteľov

Stiahnite a prečítajte si pomôcky a učebné materiály k téme...