O téme

Ako na zaujímavé, vzdelávacie video?

V súčasnej náročnej situácií sú online videá skvelým nástrojom na vzdelávanie, vďaka ktorým viete jasne a zreteľne vysvetliť konkrétnu tému svojim študentom. Vzdelávací portál Zmúdri.sk, ktorý podporujeme z Nadácie Orange pomáha učiteľom, lektorom...

Zaujímavé kurzy a kvízy

Nezisková online platforma Zmúdri.sk v spolupráci s Nadáciou Orange vytvorila kurzy a kvízy...

Nástroje na ochranu detí pred hrozbami internetu

V súčasnosti už existuje viacero aplikácií a programov, ktoré boli vyvinuté...

Aj dejepis sa dá učiť zábavnou formou

Videohry sú skvelým nástrojom ako vybudovať a sprostredkovať zážitky, vďaka...

Aj rodičia môžu odhaliť kybernetické šikanovanie podľa zmien správania svojich detí

Naša odborná garantka programu www.detinanete.sk a detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková...

Výsledky programu e-Školy pre budúcnosť

Nadácia Orange prijala v aktuálnom 7.ročníku grantového programu rekordný počet...

Aké sú práva a povinnosti v online prostredí?

Keďže internet využíva väčšina z nás skoro každý deň, medzi...

Aplikácie, ktoré môžu zachrániť život

Mnohí z nás sa už ocitli v situácií, kedy niekto...

Škola hrou? Dá sa to aj pri chémii

Chémia je jedným z najabstraktnejších vedných odborov. Preto je pre...

Bezpečný internet

Deti dnes trávia mnoho času na internete, či už hraním hier alebo navštevovaním rôznych stránok. Ochráňte ich pred nebezpečnými hrozbami internetu.
Viac informácií

Online anketa za Detský čin roka

Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, ktorý motivuje ku konaniu dobrých skutkov a tak pomáha deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez...

Učíme sa celý život

Nadácia Orange 20.októbra 2020 otvorila grantový program e-Školy pre budúcnosť,...

Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie?

Mimoriadna pandemická situácia nás všetkých ovplyvnila viac ako sme si...

Pán učiteľ Netflix

Netflix, americká streamovacia služba, nie je ani na slovenskom trhu...

LARP – zábava alebo učenie?

Vtiahnuť žiakov do výučby vytvorením autentickejšieho prostredia a zapojiť ich do...