O téme

Aj rodičia môžu odhaliť kybernetické šikanovanie podľa zmien správania svojich detí

Naša odborná garantka programu www.detinanete.sk a detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková v slovenskom denníku N hovorí o témach ako mobily a internet rozšírili možnosti šikanovania detí, s akými prípadmi sa môžeme stretnúť na slovenských školách,...

Kyberšikanovanie

Proti kyberšikanovaniu sa dá len veľmi ťažko brániť a rodičia...