Program na rozvoj digitálnych zručností v školách

Nadácia Orange 27.septembra 2021 otvorila grantový program e-Školy pre budúcnosť, lebo prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. Jeho cieľom je poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí dištančného vzdelávania počas mimoriadnej pandemickej situácie.

Aktuálny 8. ročník grantového programu, aj s ohľadom na pretrvávajúce nepriaznivé dôsledky pandémie a zvýšený čas detí a mladých ľudí strávený v digitálnom svete, sa tematicky zameriava na:

  • rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi,
  • rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov,
  • rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie rôznych rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým

Na podporu projektov bola vyčlenená celková suma 80 000 EUR.

Viac sa o programe dozviete v grantovej výzve zverejnenej na webovej stránke Nadácie Orange.

Zdieľajte tento článok

Celú grantovú výzvu nájdete

Odporúčané články

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“
Rodičia aj deti trávia na internete v dnešnej dobe pomerne veľa času. Naučte svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.
Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

Deti na sociálnych sieťach – odporúčania pre rodičov

8 odporúčaní pre rodičov, ktorí púšťajú deti na sociálne siete.