LARP – zábava alebo učenie?

Vtiahnuť žiakov do výučby vytvorením autentickejšieho prostredia a zapojiť ich do procesu výuky, je pre pedagóga častokrát tá najťažšia úloha. S odovzdávaním znalostí zážitkovou formou môže pomôcť práve LARP (Live Action Role-Play), ktorý vedie hráčov k samostatnosti, sebarozvoju a budovaniu komunity.

LARPy taktiež dávajú žiakom príležitosť skúšať rôzne alternatívne riešenia situácie a na základe skúsenosti zvoliť tú najlepšiu variantu. Ak teda napríklad v rámci občianskej výuky potrebujete žiakom priblížiť súdny proces alebo na hodinách dejepisu vysvetliť priebeh udalostí niektorej z dôležitých historických udalostí, využite improvizované hranie rolí, ktoré sa nazýva Edu-LARP. Razom sa tak zo žiakov stanú historické osobnosti, ktorú budú ovplyvňovať vývoj dejín alebo žalobcovia trestného činu, ktorý treba morálne rozsúdiť.

Viac o tejto hre a zásadách, ktoré pomôžu pri realizácii vzdelávacích larpových hier, nájdete v pôvodnom článku od Vĺčata.sk.

 

 

Zdieľajte tento článok

Celý článok nájdete na

Odporúčané články

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“
Rodičia aj deti trávia na internete v dnešnej dobe pomerne veľa času. Naučte svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.
Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

Deti na sociálnych sieťach – odporúčania pre rodičov

8 odporúčaní pre rodičov, ktorí púšťajú deti na sociálne siete.