Pomoc pre učiteľov a učiteľky v čase krízy

V reakcii na nedostatok a neprehľadnosť materiálov pre učiteľov v momentálnej situácii vytvorilo občianske združenie Vĺčatá.sk prehľad všetkých dostupných vzdelávacích podkladov. Podklady sú rozdelené podľa jednotlivých predmetov a vzdelávacích stupňov. Cieľom je poskytnúť pedagógom rýchlo a ľahko dostupné zdroje.

Už pred Corona krízou existovalo množstvo materiálov pre pedagógov, ktorí mali záujem vzdelávať moderným spôsobom. V súčasnosti sa v súvislosti s uzavretými školami objavujú stále nové materiály – často v rozličnej kvalite. Situácia sa pomerne rýchlo stala neprehľadnou, a tak na svojej stránke vlcata.sk pripravili sekciu Učím online, kde zbierajú všetky možné podklady dostupné na webe a triedia ich podľa predmetov, vzdelávacích stupňov a ich typu.

Aby sa zachovala kvalita vybraných materiálov, pre jednotlivé predmety postupne zháňajú garantov z učiteľskej praxe. Momentálne má garantov asi tretina predmetov, ďalší záujemcovia sa naďalej môžu prihlásiť.

K jednotlivým predmetom môžu pedagógovia nájsť interaktívne učebnice, videá, vzdelávacie hry, a množstvo ďalších podkladov pre uľahčenie výučby. Všetky sú okrem predmetov usporiadané aj do prehľadných kategórií a postupne k nim pribúda aj stručný popis, pre ľahšiu orientáciu. Okrem toho na stránke nájdu rady psychológa a odkazy na všeobecné rady súvisiace so súčasnou situáciou.

Na vlcata.sk sa nachádzajú materiály ku všetkým hlavným predmetom troch stupňov vzdelávacieho kurikula: Matematika, Dejepis, Angličtina, Nemčina,  Informatika, Geografia, Fyzika, Chémia, Prírodoveda a Biológia, Občianska a etická výchova, Telesná výchova, Financie a obchod, Výtvarná výchova a Estetika, Slovenský jazyk a literatúra, Prvouka.

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“
Rodičia aj deti trávia na internete v dnešnej dobe pomerne veľa času. Naučte svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.
Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

Deti na sociálnych sieťach – odporúčania pre rodičov

8 odporúčaní pre rodičov, ktorí púšťajú deti na sociálne siete.