Zneužívanie mobilných telefónov a falošné tiesňové volania

Jednou z najrozšírenejších a najnevhodnejších foriem zneužívania mobilov sú falošné núdzové volania.

 

Falošný poplach ohrozuje životy ľudí, ktorí sú v skutočnom nebezpečenstve. Ktorákoľvek záchranná služba privolaná v predstieranom nebezpečenstve nemôže reagovať na skutočnú tiesňovú situáciu. Týka sa to volaní priamo na tiesňové čísla, ale aj šírenia poplašnej správy (napr. správa o uložení bomby). Prieskumy uskutočnené medzi deťmi uvádzajú, že asi štvrtina starších detí volala či vie o kamarátoch, ktorí sa zabávali telefonovaním na dôležité čísla, pričom rodičia o ničom netušia.

 

Témy na rozhovor

 

Vysvetlite deťom význam tiesňových čísel a ich správne použitie.

 

Povedzte dieťaťu, prečo sú falošné núdzové volania nebezpečné.

 

Nezabudnite deťom povedať, že falošný telefonát na tiesňové čísla je trestný čin. Pohotovostná služba môže požiadať o vyradenie obťažujúceho telefónu zo siete. V horšom prípade môže toto konanie viesť aj k trestnému stíhaniu. Všetky volania na tiesňové čísla možno identifikovať.

 

Deti upozornite aj na to, aby boli opatrné, keď majú mobil uložený vo vrecku. Na tiesňové číslo sa dá volať aj v prípade, keď je klávesnica zablokovaná.

 

Pozrite si aj kapitolu Vedeli ste?, kde nájdete výsledky prieskumu uskutočneného priamo medzi deťmi a rodičmi.

 

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.