Lokalizačné služby

Deti by mali vedieť, čo je lokalizačná služba a na čo sa dá použiť. Podľa prieskumu by 67 % detí súhlas na zistenie svojej polohy neznámemu človeku nedala.

Pozitívom lokalizačných služieb je to, že rozpoznajú, kde sa nachádza používateľ mobilu. Rodičia malých detí ich môžu využiť v prípade bezprostredného ohrozenia dieťaťa, napr. ak sa dieťa stratí. Služba sa dá využiť aj na vypátranie strateného telefónu. Požiadavku na zistenie polohy môže poslať ktokoľvek. Orange Slovensko umožňuje lokalizovať len také osoby, ktoré s touto požiadavkou súhlasia.

 

Ako môžu byť lokalizačné služby zneužité?

Lokalizačné služby sa však dajú zneužiť, opatrné musia byť najmä deti. Neznáma osoba môže dieťa zmanipulovať, aby dalo súhlas na svoju lokalizáciu, a to ho môže ohroziť. Vysvetlite deťom, aby nikdy nesúhlasili s aktiváciou služby, ak im príde správa z neznámeho čísla.

 

Téma na rozhovor

Upozornite dieťa, že skôr ako súhlasí s akoukoľvek službou ponúkanou telefonicky, malo by sa s vami poradiť. To platí aj vtedy, ak by sa ho niekto cudzí pokúsil vyhľadať pomocou lokalizačnej služby.

 

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“
Rodičia aj deti trávia na internete v dnešnej dobe pomerne veľa času. Naučte svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.
Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

Deti na sociálnych sieťach – odporúčania pre rodičov

8 odporúčaní pre rodičov, ktorí púšťajú deti na sociálne siete.