Fotografovanie a natáčanie videa

Fotografovanie, ukladanie a zasielanie obrázkov zhotovených mobilom je pre deti a mládež veľká zábava.

Deti neustále posúvajú hranice a strácajú zábrany, sú menej tolerantné k jedinečnosti či odlišnosti druhých. Niekedy v ich správaní ani nemusí byť zlý úmysel. Akoby si neuvedomovali, že ich konanie môže niekomu ublížiť. Rodičia by deťom mali vysvetliť, čo je pri používaní mobilu ešte v poriadku a čo už prekračuje hranice.

 

Deti v súčasnosti považujú za „neškodné“, keď sa zabávajú nahrávaním a zverejňovaním videí na internete, často aj s vulgárnym obsahom.

Problém nastane vtedy, keď sa videozáznamy a fotky dostanú na web bez vedomia alebo súhlasu odfotenej či nahranej osoby, pričom ich hlavným cieľom je túto osobu zosmiešniť.

 

Témy na rozhovor


Upozornite deti, aby neposielali fotky a videá, ktoré môžu niekomu uškodiť.

 

Vysvetlite im, že zaslanie vlastnej fotografie do diskusného fóra alebo e-mailom neznámemu chatovému partnerovi môže byť nebezpečné.

 

Deti upozornite, že fotenie a natáčanie telefónom na miestach, ako sú plavárne, školy, posilňovne či telocvične, nie je vhodné.

 

S deťmi sa rozprávajte o tom, aby sa vyhýbali neznámym dospelým, ktorí ich fotia. Ak niekoho takého uvidia, mali by to oznámiť vám alebo učiteľovi.

 

Pozrite si aj kapitolu Vedeli ste?, kde nájdete výsledky prieskumu uskutočneného priamo medzi deťmi a rodičmi.

 

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.