Mobil ako darček

Rodičia oceňujú na mobiloch najmä to, že cez ne môžu svoje deti kontrolovať a kedykoľvek kontaktovať. Deti môžu v prípade akýchkoľvek problémov zasa zavolať rodičom, čo im dodáva pocit istoty.

Medzi ďalšie výhody mobilu patrí aj to, že deti získavajú technologickú gramotnosť, zručnosť a nové poznatky. To, že dieťaťu rodičia zverili mobil, v ňom rozvíja pocit zodpovednosti. Mladším deťom stačia mobily s fotoaparátom, kamerou a hrami, s pibúdajúcim vekom však ich nároky vzrastajú. Deti vo veku 12 až 15 rokov túžia po smartfóne s internetom a možnosťou WiFi pripojenia. Podľa prieskumu je asi pätina detí vo veku od 8 do 15 rokov nespokojná so svojím mobilom, prekáža im najmä pomalý internet.

Telefón môže rodičom poslúžiť aj ako výchovný prostriedok, môžu ním motivovať deti k aktivite, k snahe plniť si povinnosti či môže poslúžiť ako výchovný trest.

Keď sa mobil používa rozumne, pomáha dieťaťu rozvíjať inteligenciu a nadväzovať vzťahy s rovesníkmi.

 

Akú úlohu zohráva mobil a internet v živote detí?

  • Mobil je pre deti v prvom rade prostriedok na komunikáciu. Dieťa chce telefonovať a byť v kontakte s rodičmi, kamarátmi a príbuznými. Z prieskumu napríklad vyplynulo, že až 64 % detí vo veku 12 až 15 rokov telefonuje denne, čo je o 13 % viac, ako je to podľa rodičov.

  • Mobil je pre dieťa „hračkou“, ku ktorej má citový vzťah. Skrášľuje si ho rôznymi nálepkami a stará sa oň.

  • Mobil a internet deťom pomáhajú zapadnúť do kolektívu, medzi deťmi sa o nich neustále hovorí.

    Ak vie dieťa mobil dobre ovládať, jeho prestíž v očiach rovesníkov sa môže zvýšiť.

  • Mobil slúži aj ako nástroj „zabíjania nudy“, na krátenie voľnej chvíle. Deti sa na ňom hrajú rôzne hry, počúvajú hudbu alebo si pozerajú videá.

  • Ak deti majú v mobile aj internet, môžu ho využívať ako „počítač do vrecka“. Podľa prieskumu mobil denne využíva na browsovanie 45 % 12- až 15-ročných detí, ak im to ich telefón umožňuje.

  • Deti si mobilom môžu testovať svoje limity. Čo všetko sa dá s telefónom alebo internetom robiť, čo všetko sú ony samy schopné na nich spraviť.

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“
Rodičia aj deti trávia na internete v dnešnej dobe pomerne veľa času. Naučte svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.
Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

Deti na sociálnych sieťach – odporúčania pre rodičov

8 odporúčaní pre rodičov, ktorí púšťajú deti na sociálne siete.