Používanie digitálnych technológií aj na školách

V treťom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange opäť podporila užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií. Ambíciou grantového programu je pomôcť v školách vzdelávať a viesť deti a tínedžerov k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne, dokázať identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať. 

Najčastejšími témami projektov bolo zodpovedné správanie sa na internete, predchádzanie kyberšikane či bezpečná komunikácia na sociálnych sieťach. 

Ako jeden z najzaujímavejších komisia program označila projekt Animuj svoj virtuálny svet prihlásený ZŠ v Kremnici. V rámci neho budú žiaci vyrábať filmy zamerané na prevenciu pred nástrahami virtuálneho sveta. Svoje výtvory následne odprezentujú na filmovom festivale za účasti rodičov. Okrem toho v počítačovej učebni vytvoria informačný kútik s pravidlami bezpečného využívania informačných technológií. Čo všetko vedia o nástrahách na internete a sociálnych sieťach zistia vďaka elektronickým kvízom. Naučia sa ich nielen riešiť, ale aj tvoriť. V rámci rovesníckeho vzdelávania si budú radiť, ako sa vyhnúť riziku pri využívaní informačných technológií. 

Podrobné informácie o podporených užitočných nápadoch nájdete tu.

Zdieľajte tento článok

Zoznam podporených nápadov

Odporúčané články

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“
Rodičia aj deti trávia na internete v dnešnej dobe pomerne veľa času. Naučte svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.
Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

Deti na sociálnych sieťach – odporúčania pre rodičov

8 odporúčaní pre rodičov, ktorí púšťajú deti na sociálne siete.