Zaujímavý projekt na tému kyberšikanovanie

Šikanovanie sa radí medzi najzávažnejšie ohrozenia detí a mládeže nielen na školách, ale aj v každodennom živote. Aj keď šikana tu bola ešte pred príchodom internetu, jeho používaním sa táto forma násilia rozšírila medzi všetkých používateľov. Kyberšikanovanie je jednou z foriem šikanovania vďaka charakteristikám súvisiacim s internetom ako sú: anonymita páchateľa, dehumanizácia obete, prekonanie rozdielov, rýchle šírenie, kedykoľvek a kdekoľvek a nepriame ubližovanie. Kyberšikana býva väčšinou reakciou na udalosti vo vonkajšom svete súvisiacimi s reálnymi vzťahmi. Vo väčšine prípadov, napriek anonymite, agresor a obeť nie sú cudzí ľudia, poznajú sa zo sociálneho prostredia, v ktorom sa pohybujú, aj keď obeť nemusí tušiť, kto jej ubližuje.

Na základnej škole P. O. Hviezdoslava v Trstenej sa s kyberšikanou popasovali zaujímavým spôsobom:

1. pripravili bulletin plný zaujímavých a kyberšikanovanie znázornili aj očami detí,

2. nacvičili divadelné predstavenie „Červená čiapočka útočí proti kyberšikane„,

3. vyrobili si záložku „desatoro proti kyberšikane

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“
Rodičia aj deti trávia na internete v dnešnej dobe pomerne veľa času. Naučte svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.
Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

Deti na sociálnych sieťach – odporúčania pre rodičov

8 odporúčaní pre rodičov, ktorí púšťajú deti na sociálne siete.